Užitočné informácie

Čo sú živé vína?

Živé, remeselné, prírodné alebo autentické sú vína robené tradičným spôsobom, kde sa minimalizuje vplyv technológií na kvalitu a charakter vína. Vo vinici sa hospodári ekologicky a v pivnici sa necháva víno prirodzene, bez zásahov, vyzrievať, vína sa neupravujú a nepoužívajú sa aditíva. Výsledkom sú terroirové rukopisné vína, ktoré reflektujú pôdne, klimatické a topografické podmienky danej lokality. Viac o naturálnych vínach si môžete prečítať v článku Čo sú naturálne vína.

Na našom festivale budete môcť ochutnať vína biele, ružové, oranžové, ryšavé, červené, tiché, šumivé, vína bez pridanej síry, vína robené v hlinených amforách a betónových vajíčkach, šlapané nohami, nečírené, nefiltrované, bio, biodynamické a rôzne iné.

Miesto konania

Bratislavská Stará Tržnica je technická pamiatka postavená na začiatku 20. storočia podľa návrhu mestského inžiniera Gyulu Laubnera. Je to veľkorysý, vzdušný a krásny priestor, kde sa odohrávajú malé dejiny veľkého mesta. Nachádza sa v historickom centre Bratislavy na Námestí SNP č 25.

Čo potrebujem?

Vstupenku, krorú si môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu v predredaji alebo za plnú cenu na mieste. A nezabudnite si so sebou zobrať aj pár kamáratov a dobrú náladu.

Čo dostanem?

Pohárik, sprievodcu, náramok a priestor ochutnať charakterové vína a porozprávať sa s ich autormi.

Ako to bude prebiehať?

Formát festivalu je voľná degustácia. Sami si určíte tempo aj vinárov, ktorých chcete strettnúť a ochutnať. Začíname  o 14:00 a končíme o 21:00, takže budete mať dostatok času na ochutnávanie aj príjemné stretnutia.

Jedlo

Okrem vína bude na našom festivale aj gastro zóna s gurmánskymi špecialitami. Nebudú chýbať lokálne remeselné syry, morské plody ani dobrá káva.