Zakladajúca listina

S V Ä T O J U R S K Ý    R Y Š Á K

Ryšák je tradičné víno urobené remeselnými postupmi. Vzniká spoločným spracovaním bielych aj modrých odrôd, ktoré kvasia a zrejú spoločne. Spojenie bielych a modrých odrôd dáva ryšavým vínam pestrú škálu farieb, chutí a vôní. Aj preto sa im v minulosti hovorilo pestré (buntwein).

Historicky boli zmiešané výsadby bežná vinohradnícka prax a vinári, hlavne malí, spravidla dorábali iba jedno víno a tak o ryšavé vína nebola núdza. Prvá, nám známa dochovaná písomná zmienka z regiónu Malých Karpát o ryšavých vínach, je z roku 1624. Ešte koncom 19. storočia podľa historických prameňov bolo každé štvrté víno v našich zemepisných šírkach ryšavé. Potom prišla fyloxéra, ktorá zničila asi 90 percent európskych viníc a nastúpila éra odrodových výsadieb a ryšavé vína sa dostali do ústrania. Aby sa na úplne nezabudlo, tak sa my, dolu podpísaní vinári hlásime k renesancii tradičných ryšavých vín vo Svätom Juri pod značkou SVÄTOJURSKÝ RYŠÁK.

U S T A N O V E N I A

SVÄTOJURSKÝM RYŠÁKOM sa môže označovať víno dorobené vo Svätom Juri svätojurským vinárom, ktorý je členom Spolku Ryšavých Vín, pričom boli splnené nasledujúce ustanovenia:

  1. SVÄTOJURSKÝ RYŠÁK sa dorába z hrozna dopestovaného vo Svätojurskom chotári.
  2. Hrozno je pestované ekologickým a udržateľným spôsobom šetrným k prírode.
  3. Podiel modrých odrôd vo víne je 30 – 60 %, zvyšok tvoria biele alebo červené odrody.
  4. Pri výrobe vína nie sú použité žiadne prídavné látky, okrem síry.
  5. Fermentácia vína prebieha spontánne bez použitia selektovaných kvasiniek.
  6. Minimálna macerácia vína na šupkách je 5 dní.
  7. Zrenie vína prebieha v drevených sudoch alebo hlinených amforách.
  8. Víno nie je čírené ani filtrované.
  9. Fľašovanie vína a uvedenie na trh je najskôr 12 mesiacov od zberu.
  10. Zaradenie jednotlivých vín v danom ročníku do kategórie SVÄTOJURSKÝ RYŠÁK odobruje komisia zložená z členov spolku.

 

Z A K L A D A J Ú C I     Č L E N O V I A

Dušan Škubák, Andrej Miklušičák (ŽIVÉ VÍNO), Braňo Bahna, Michal Bažalík,Miro Miklovič (Víno z Kamenného dvora) a Roman Ťawa Ferstl  (Slnko, láska, pokora)

Vo Svätom Juri dňa 9.12. 2017

Autor Dusan